Zend Guard Loader įdiegimas į Debian 6 | CentOS 6


Zend Guard Loader -  runtime mdulis PHP 5.3 atveju naudojamas vietoje Zend Optimizer.

Įdiegimas į 32-bit OS versijas.

Įdiegimas

Nukraukite ZendGuardLoader

wget http://downloads.zend.com/guard/5.5.0/ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-i386.tar.gz

Išpakuokite:

tar xzvf ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-i386.tar.gz -C /usr/local/
Dėl visa ko (įdiegimo metu buvo pastebėta, kad archyve yra 777 teisės, tai nesaugu):

chmod -R 755 /usr/local/ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-i386/


Modulio aktyvavimas CentOS Linux

CentOS įrašykite į /etc/php.ini:

echo 'zend_extension=/usr/local/ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-i386/php-5.3.x/ZendGuardLoader.so' >> /etc/php.ini

Įsitikinkite, kad modulis užsikrauna:

php -m | grep "Zend Guard Loader"

ir restartuokite  Apache

/etc/init.d/httpd restart

Modulio aktyvavimas  Debian Linux

Debian OS naudojami keli php.ini skirtingiems PHP režimams, taigi logiška įjungti globaliai /etc/php5/conf.d/:

echo 'zend_extension=/usr/local/ZendGuardLoader-php-5.3-linux-glibc23-i386/php-5.3.x/ZendGuardLoader.so' > /etc/php5/conf.d/zend.ini

Įsitikinkite, kad modulis užsikrauna ir perstartuokite Apach:

php -m | grep "Zend Guard Loader"
service httpd restart

******************************
Patikrinta 2012 rugpjūčio 14d.

Ar šis atsakymas naudingas?

 Spausdinti šį straipsnį

Also Read

CentOS Webmin installation

yum install opensslyum install openssl-develyum install perlyum install perl-Net-SSLeay...